• Compare

Мелници за хранителни отпадъци STATUS


Модел Premium 400 Premium 350 Premium 300 Premium 200 Premium 150 Premium 100
Количество степени за смилане 3 3 3 3 3 3
Автоматичен реверс + + + - - -
Усилвател на мощност - + + - - -
Система за шумоизолация -75% -50% -50% -30% -20% базовая
Двигател Безколекторен постояннотоков Индукционен Индукционен Индукционен Индукционен Индукционен
Защита от претоварване + + + + + +
Мощност 750 560 560 560 390 390
Честота на въртене 2200 rpm 1480 rpm 1480 rpm 1480 rpm 1480 rpm 1480 rpm
Смилаща камера метал, 1200 мл метал, 1200 мл метал, 1200 мл метал, 1200 мл метал, 1200 мл пластмаса, 1050 мл
Маса, нето 8,1 кг 10,4 кг 10,4 кг 9,6 кг 8,3 кг 7,1 кг
Гаранционен срок 5 години 5 години 5 години 5 години 5 години 5 години
Експлоатационен срок 15 години 15 години 15 години 15 години 15 години 15 години